úvodem

Naší specializací je provoz eshopů - internetových obchodů, výroba neklamy/reklamy (grafika, polepy a samolepky, potisk textilu a hrnků). Eshopy jsou s rozsáhlým sortimentem autosamolepek a většinou typových (t.j. konkrétním modelům na míru padnoucích) autodoplňků, s tradicí od roku 2003. Čeho si pak v případě našeho autopříslušenství, jsou naše německé nosiče Atera, na které se specializujeme téměř od samého začátku a dělá to z nás prodejce/servis s nejdelší tradicí v ČR.

V novodobější historii se věnujeme i výrobě většinou kuchyňských vychytávek ze dřeva (vařečky, kuchyňská prkénka, ...).

Při výběru sortimentu pro e-shopy klademe důraz na kvalitu zboží a současně se striktně držíme zásady "kvalitní zboží za rozumnou cenu", takže "předražené značky" u nás rozhodně nenajdete .)

Současně jdeme proti globalizaci, ve které šťastnou budoucnost nevidíme. Samozřejmě jsou věci, které se produkují regionálně různě po světě naprosto odůvodněně, s ohledem na zdroje surovin dané oblasti, ale to není úplně případ autodoplňků a autopříslušenství. Většina zboží v naší aktuální nabídce je tak vyprodukována na evropském kontinentu, jen minimum je zatím ještě původem z východu a jeho podíl stále klesá. Zboží původem z Čech a Moravy je radost prodávat :), i když jej jej zatím skromně.

Eshopy


Provozujeme pár párů eshopů. Jednak s tím, co sami dokážeme vyrobit a také se zbožím, kterému důvěřujeme. Hlavní kritérium pro nás je
"kvalita za rozumnou cenu"


nosiceAtera.cz

- německé prémiové nosiče Atera za rozumnou cenu, střešní nosiče (Signo, Giro), na tažné (Strada), základní příčné nosiče, nosiče kol, lyží, autoboxy

- Ateru děláme téměř 20 let, takže s dnešní zkušeností Vám poradíme a pomůžeme
včetně servisu


auto-samolepky.cz

 - samolepky nejen na auta, polepy na boky auta, samolepky vlajky států, ...
- samolepky vyrábíme přímo u nás
-  doprodáváme pár položek z naší obchodní historie

 
naAuta.cz

 - deflektory - ofuky Heko, textilní autokoberce (ČR)
vany do kufru Rezaw Plast a Aristar
gumové autokoberce: Petex (ČR/DE), Rigum (ČR) a GuZu (ČR)
gumové vaničky RezawPlast, Aristar


PermaShop.cz

- naše první krůčky novým směrem do budoucna... :)
- vše, co tu najdete, je vyrobeno přímo u nás

+ provozujeme ještě:
PermaFood.cz - začínající blog o permakultuře, trvalé udržitelnosti a samých pozitivních věcech

 

Obchodní podmínky

Provozovatel: František Vávra - Infernits.COM
(jsme od roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, na "ručení omezené" se necítíme, takže živnostníky i nadále zůstáváme :)

Sídlo provozovatele:
Skály 36, 386 01 Strakonice
IČ: 72259841
DIČ: CZ8112121974

Zapsán u Živnostenského úřadu v Sušici.

Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank, číslo účtu: 1436555001/5500

Telefon: 606441166
Email: info@infernits.com

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v námi provozovaných internetových obchodech od 1.1.2014:
naAuta.cz
auto-samolepky.cz
nosiceAtera.cz
PermaShop.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (kterým je společnost František Vávra - Infernits.COM, se sídlem Skály 36, 368 01 Strakonice, IČ: 72259841, DIČ CZ8112121974, zapsané u živnostenského úřadu v Sušici) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností František Vávra - Infernits.COM (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem František Vávra - Infernits.COM (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi emailem v den dodání objednaného zboží.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.).

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, kromě výjimky, kdy je zboží vyprodáno ještě před další aktualizací nabídky internetového obchodu.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku přijal/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o přijetí/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.5. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

 

 1. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Proforma faktura - nedaňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb:
platba bankovním převodem na účet u Raiffeiden Bank - číslo účtu je 1436555001/5500.
platba v hotovosti při převzetí zboží
platba dobírkou

3.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1-5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta až 1 měsíc nebo po domluvě obou stran i delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura.

Daňový doklad (fakturu) Vám následně zašleme na emailovou adresu uvedenou v objednávce, doporučujeme Vám proto funkční email uvádět.

4.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách v sekci "Doprava a její ceny".

4.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal zásilky.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží vyrobeného, upraveného nebo importovaného na přání kupujícího (importovaného na zakázku (viz seznam zboží v odstavci DODACÍ LHŮTA), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, či při vrácení zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla dodavatele (František Vávra - Infernits.COM, Skály 36, 386 01 Strakonice) či na adresu elektronické pošty info@infernits.com .

5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží po doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí. Pro odstoupení od smlouvy využije kupující formulář, který je ke stáhnutí zde.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

5.7. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Každou objednávku můžete, dokud není změněn její statut na "Vaše objednávka se vyřizuje", zrušit (bez jakýchkoli poplatků) a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno a seznam zboží které chcete zrušit, případně číslo celé objednávky. Jakmile již statut objednávky změníme na "Vaše objednávka se vyřizuje", můžete od učiněné objednávky jednostranně odstoupit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 20% z ceny objednáného zboží. Toto odstoupení můžete učinit telefonicky, či e-mailem na shop@infernits.com a následně obdržíte výzvu k zaplacení storno poplatku. Pokud se rozhodnete objednávku stornovat nepřevzetím zásilky doručované Českou poštou nebo přepravní společností PPL nebo DHL, budeme od Vás rovněž požadovat uhrazení storno poplatku ve výši 20% z ceny objednáného zboží + náklady za přepravu zásilky. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti storno poplatku Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení a vzniklou pohledávku předáváme k dořešení společnosti zabývající se vymáháním dluhů. K tomuto kroku jsme byli "dotlačeni" chováním některých zákazníků a není pro nás nikterak příjemný. Slušných, korektně jednajících, zákazníků se samozřejmě netýká.

5.8. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

5.9. Je-li po odstoupení od kupní smlouvy nebo od zrušení objednávky zákazníkem opětovně požadováno její obnovení (respektive zrušení storna), vyhrazuje si dodavatel právo na úhradu této objednávky zákazníkem předem převodem na bankovní účet dodavatele. V tom případě bude zákazníkovi vystavena proforma faktura a zboží bude dodáno po její úhradě a připsání platby na účet dodavatele.

 

 1. Odpovědnost za vady a záruka

6.1. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.2. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

6.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 6.1, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

6.4. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 6.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

6.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

6.6. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.7. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 6.7 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

6.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

6.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese František Vávra - Infernits.COM, Skály 36, 368 01 Strakonice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.10. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací).

6.11. Dodavatel vydá spotřebiteli emailem potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí emailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

 1. Ochrana osobních údajů

7.1. Společnost František Vávra - Infernits.COM je registrovaným správcem osobních údajů (číslo registrace u ÚOOÚ je 0000xxxx) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Jednou z našich povinností je i dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

Název společnosti (obchodní firma)
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČ, DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje.

7.2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

7.3. Nákupem v našem internetovém obchodě dáváte souhlas s tím, že společnost František Vávra - Infernits.COM může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem řádné přepravy zboží. Ze strany společnosti František Vávra - Infernits.COM nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

7.4. Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:

- zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností František Vávra - Infernits.COM k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@infernits.com
- zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@infernits.com , nebo požadavkem na tel. 606441166

7.5. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost František Vávra - Infernits.COM o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@infernits.com . O následném postupu bude kupující informován emailem.

7.6. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je použití cookies eshopem vyžadováno, ale nesouhlasíte s tím, lze používání souborů cookie nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

7.8. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpis.

7.9. Zasílání obchodních sdělení formu emailu:

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.

Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního e-mailu nebo nám napište email na: info@infernits.com s žádostí o vyřazení.

 

 1. Recenze u výrobků

 

8.1. Dodavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

 

 1. Pravidla pro uplatňování slevových kódů a pravidla dárků

9.1. Pokud není uvedeno jinak, je u dárků z technických důvodů vždy účtovaná minimální částka 1 Kč vč DPH.

9.2. Pokud není uvedeno jinak, nelze slevové kódy (kupóny) vzájemně kombinovat.

9.3. V případě, že bylo zboží zakoupeno v rámci prodejní akce spolu s "dárky zdarma", musí být zboží vráceno opět spolu s "dárky zdarma". Pokud "dárky zdarma" vráceny nebudou, bude jejich hodnota odečtena z dobropisované částky za vrácené zboží

 

 1. Závěrečné ustanovení

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3. Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

10.4. Předchozí verze obchodních podmínek:
Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 ke stažení zde ve formátu .PDF

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.

Prohlášení Infernits.COM:
"Ano, přátelé, zákazníci, kolegové, až sem jsme dospěli, nechali jsme si státem/zákonodárci (prý jsme si zvolili takové, jaké jsme chtěli...) na hlavu vylít kyblík nesmyslných nelogičností a tak je teď tomu státu v podobě posvěcených paragrafů "musíme" trpět. Původní Obchodní podmínky, které byly o mnohé přehlednější a jen dolazovaly věci, které neudával Občanský zákoník, bylo nahrazeny tímto obrem Paskvilem, jehož služby musíme použít, aby oko státu mohlo zůstat klidné. Ale především, jsme lidé a jednáme čestně, takže v případech, kdy nastane nějaká nestandardní situace, je to vždy o tom se lidsky dohodnout. Zároveň věříme, že nemusíme ztrácet hlavu, že zase bude líp a lidstvo se umoudří a s tím vyšumí i na hlavu postavené paragrafy."

 

Neklama/reklama/"re"klama

Tak jak to s tím "klamáním" vlastně je? Používat slovo "reklama" se v našem pojetí vyloženě zdráháme, protože nechceme nikoho "klamat" a už vůbec ne opakovaně (to je to "re"). Zkusme tedy najít jiné slovo, v češtině. Máte-li nápad, napište, odměníme se ;) Do té doby, vypomůžeme si alespoň vlastním synonymem - "NEKLAMA". Tedy jen doplníme, že grafiku a předměty, kterého by měli někoho oklamat a nedůstojně jej tak přimět k rozhodnutí či aktu, který by bez oklamání neprovedl, nevyrábíme - je-li to Váš požadavek, musíte se poohlédnout jinde.

Reference - loga

reference_logo_abc-desing reference_logo_club-classic reference_logo_desire-for-sorrow reference_logo_hellsound reference_logo_kapsacci reference_logo_topercz reference_logo_zvidava-zizala
 

iNETreklama.cz

Grafické práce a výroba propagačních předmětů

Kvalitní reklama je tady proto, aby Vás objektivně představila, aby ukázala Váš příběh, Vaši originalitu a Vaši hodnotu pro ostatní. Pokud máte co říci, pokud víte, že máte co řici nebo ukázat, jste na správné cestě a my jsme jen od toho, abychom Vám pomohli pilovat "detaily", jako je vizuální styl.

Zakázky, objednávky, zisk, nebo i prestiž, aby jste byli vidět dle Vašich konkrétních požadavků a s ohledem na ně ji pro Vás rádi připravíme. Ale vždy s citem, bez klamání, bez záludností. Vlastně si práci vybíráme, musí nás oslovit.

Pro Vaši firmu, klub, kapelu, školu, festival, ...  můžeme nabídnout:

 • grafický návrh (logo, booklet, plakát a samozřejmě grafické návrhy všeho co vyrobíme)
 • výroba reklamy (cedule, banner - plachta, polep auta, letáky, ...)
 • www prezentace (design + plnění obsahu + hosting)
 • výroba merchandise - propagační a dárkové předměty (trička, samolepky, hrnky, ...)

Ceník

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Při odběru většího množství nabídneme množstevní ceny.

  Grafické návrhy
logo - logotyp 2500 - 3500 Kč (dle počtu korektur)  
ostatní grafické práce 250 Kč / hod.  
                                                                                 
  Výroba reklamy
cedule   dibond - sendvičová podkladní deska 3 mm
banner - plachta do interiéru    
banner - plachta do exteriéru    
polep auta od 12 Kč / dm2  
registrační značka (SPZ) 350 Kč PVC deska, reflexní, s Vaším textem
registrační značka (SPZ) 250 Kč PVC deska, s Vaším textem
     
  WWW prezentace
cílená "údržba" Vašeho
webu, popř. výroba nového

290 Kč / hod.
(celý nový web 5000-10000 Kč)

konzultace i správa obsahu Vašich www stránek, online prezentací

hosting

 

emaily

50 Kč / měsíc

 

+ ? Kč / měsíc

aby měl Váš web kde "bydlet" a dostatečný výkon, je to služba pouze pro weby vytvořené u nás

emailové schránky na vlastní doméně řešíme individuálně dohodou

doména dle registrátora,
aktuálně .CZ cca 150 Kč / rok
pokud u nás chcete vyrobit web a ještě nemáte doménu, její nákup zařídíme, doména bude Vaše a cena dle aktuální nabídky registrátora domén
     
  Výroba merchandise - propagační a dárkové předměty                            
tričko od 240 Kč kalkulujeme individuálně dle množství triček, plochy a barevnosti motivu, používáme pouze kvalitní textil, poskytneme katalog pro Váš výběr
hrnek 155 Kč vydrží i myčku
pokladnička 185 Kč  
podložka pod myš    
puzzle malé 95 Kč 24 dílků, velikost formátu A5
puzzle velké 145 Kč 70 dílků, velikost formátu A4
polštářek 295 Kč 38x38 cm
ručník malý 195 Kč 30x50 cm
ručník velký 285 Kč 50x100 cm

 

Naše reklamní dílna je Vám k dispozici. Napište nám

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Při odběru většího množství nabídneme množstevní ceny.

 

Reference

Firmy

 • ČSAD autobusy Plzeň /polepy na autobusy, hrnky/
 • STEM/MARK /samolepky/
 • FLASH BARRANDOV Speciální efekty
 • Jitona
 • Tompex International /polepy aut/
 • Divadlo ABC
 • Mitsubishi Heberlein
 • Truhlářství Hošek & Trapl
 • Gabriella Salvete /katalog, foto retuše, design obalů/
 • Neony Sign /náhledy světelných reklam/
 • Hotel Albatros Prachatice
 • Connexion Groupe
 • GES Media Holding
 • HS Auto Staněk (katalog, vizitky)
 • GIP OKNA
 • Ma-fra - Brabec /web/
 • ABC Desing s.r.o. /logo/
 • vikingshop.cz /samolepky/
 • lonit.cz /samolepky/
 • kapsáčci.cz /logo/
 • Farma Aronia /potisk textilu/
 • Kopf Václav & Jiří, s.r.o. /potisk textilu, samolepky, .../
 • Čajovna Na půdě (Strakonice) /web, cedule, .../
 • zvídavážížala.cz /logo/
 • TOPERCZ revize s.r.o. /logo, web, cedule, polep auta, vizitky, .../
 • Rybníky Černá v Pošumaví /logo, letáky/
 • Club Classic /logo, potisk textilu/
 • .... a další

Úřady a školy

 • MÚ Sušice /orientační systém/
 • Město Plzeň /orientační systém/
 • Město Havířov /samolepky/
 • SRŠ Vodnaňy /potisk triček/
 • ZŠ Cehnice /cedule, potisk triček/

Kluby a spolky

 • Octavia Club (ČR) /logo, samolepky/
 • 4RunnerClub (ČR) /samolepky/
 • OffroadForum.cz /samolepky/
 • Hasiči Hrádek u Sušice /potisk triček/
 • Fiat Marea Club /podložky SPZ, RZ/
 • Judoclub Sušice /potisk hrnků/
 • Skaut Volyně /potisk textilu/
 • BuďSob /potisk triček/
 • Sokol Volyně /potisk triček/
 • Stop sečení srnčat /samolepky/
 • Inovace republiky /web platforma, textil, samolepky/

Kapely a studia

 • Hellsound /logo/
 • Avenger /booklet, textil, samolepky/
 • Desire for Sorrow /logo, tisky, textil/
 • Bohemyst /textil/
 • Impuritum /textil, samolepky/
 • Worx /textil/
 • United Front
 • Bone Orchard /booklet/
 • .... a další

Festivaly

 • Open Hell Fest /plakát, vstupenky/
 • Tattoo Jam /plakát/
 • Satan Klaus Fest /plakát/
 • End of All Nights /plakát/
 • ETEF (Enter the Ethernal Fire) /web, plakát, potisk triček/

 

Návody a rady

DTP MANUÁL PRO TISK

Jak připravit grafické podklady pro tisk bannerů - reklamních plachet:

 • grafika musí být vždy v jednotném barevném profilu: CMYK nebo černobílá
 • ideálně ve vektorech, veškeré použité texty musí převedené do křivek
 • rastry s rozlišením alespoň 100 DPI (záleží na vzdálenosti umístění, čím blíže, tím je potřeba většího rozlišení)
 • přesah 4-5 cm na spad z každé strany (pro olemování - vyztužené okraje u bannerů s rozměry nad 1 m)
 • hotové podklady je ideální dodat vyexportované jako tiskové .PDF (do verze 5), .SVG nebo .EPS

 

NÁVODY, JAK LEPIT POLEPY

Jak samolepky co nejlépe přilepit:

V následujících řádkách Vám popíšeme postup a praktické rady, z našich zkuseností.

Tyto postupy a rady jsou bez záruk a neručíme za Vámi způsobené škody při aplikaci a odstraňování fólií z podkladů ať už dřeva, plastů, karosérií automobilů, motorek nebo jiných podkladových materiálů.

1. Příprava povrchu
Samolepku můžete aplikovat na různé materiály. Podkladová plocha musí být ale hladká a důkladně očistěná a odmastěná. Odmastit jí můžete technickým lihem nebo technickým benzínem. Nám se osvědčil víc technický líh.

2. Podmínky lepení
Relatívně ideální podmínky jsou 21°C. Tehdy se fólie dobře aplikuje, ani se nenatahuje a ani netvrdne. Vyvarujte se přímému slunečnímu žáření. Proč? Při aplikaci fólie např. na automobil bývá většinou karosérie dost rozpálená a může se Vám lehko stát, že se Vám fólie bude natahovat a vznikne hodně bublín. Ty odstraníte propíchnutím špendlíkem, nebo počkáte pár dní než se fólie pořádně usadí. Ale ani v tomto případě nemusí všechny bubliny zmizet. Každá fólie totiž potřebuje čas na dostatečné přilepení.

SHRNUTÍ:

Lepení na automobil - garáž - teplota cca.20°C
+ není přímé slunce
+ lehká aplikace

Lepení na automobil - venku - teplota cca.29°C
- přímé slunce
- fólie se natahuje, deformuje
+ jde lehce dolů

Lepení na automobil - venku - teplota cca.8°C
- folie se odlepí z podkladu
- fólie tvrdne a těžko se aplikuje
- když se fólie přilepí, v některých případech se při odstraňování trhá.

Nástroje a pomůcky:

(záleží jen na Vás jak jste šikovní, ale doporučujeme následující)
- technický líh
- řezátko (odlamovací nůž)
- filcová stěrka
- plastová stěrka
- teplovzdušný fén

technický líh - budete potřebovat při odmastění povrchu
řezátko - budete potřebovat na řezy např. mezi dveřmi a karosérií
filcová stěrka - na přitlačení fólie na podklad
plastová stěrka - na přitlačení fólie např. v záhybech a bočních lištách
teplovzdušný fén - např. při lepení přes boční lišty, kde kde fólie nepřilne hned k podkladu, nebo při lepení na oblinách. Při nahřáti fólie fénem totíž fólie získává lepší tvarovatelnost a rychleji se spouští proces přilnavosti lepidla k povrchu. Doporučovaná teplota fénu je okolo 90°C. Nepřikládejte fén přímo k fólii, ale jen nahřejte trochu podklad a trochu fólii. Je třeba si to vyzkoušet a sami zjistíte jak na to. Vždy totiž záleží na podmínkách ve kterých lepíte.

3. Lepení
Jsou dva způsoby, jak lepit samolepku. Na sucho a na mokro. Menší samolepky se můžou lepit nasucho. Záleží jen na vaší šikovnosti. Když se však samolepka přilepí, může se stát, že jí jen těžko bez jejího poškození opět odlepíte.

4. Lepení nasucho - Odstraňte podkladový papír tak, aby samolepka zůstala na přenašecí fólii. Když zůstává samolepka na podkladovém papíře, přitlačte přenašecí fólii stěrkou a zkuste to znovu. Po odstranění papíru musí být všechny časti nálepky na přenašecí fólii. Když se tak stalo, můžete přiložit samolepku na požadované místo a postupně ji stěrkou přilepte i s přenašecí fólií. Přitlačujte postupně z jedné strany na druhou, aby nevznikaly bubliny. Pořádně přitlačte všechny části samolepky. Opatrně odlepte přenašecí fólii. A na závěr ještě jednou přitlačte.

5. Lepení namokro - lepením namokro dosáhnete nalepení samolepky s výrazným zamezením vzniku nežádoucích bublin. V závislosti na množství vody závisí i rychlost přilepení fólie k podkladu. Do cca 0,5 litru vody přidejte několik kapek saponátu (např. Jar). Zvlhčete povrch vodou se saponátem. Postupujte podle bodu 4. Výhodou je, že při použití vody se saponátem máte o dost větší možnosti při aplikaci a dodatečném hýbaním se samolepkou. Po aplikaci nechte nějaký čas samolepku vyschnout a potom opatrně odlepte přenašecí fólii . A na závěr ještě jednou přitlačte.

6. Odlepení, odstranění fólií
Fólie se dá odstranit v každých podmínkách, ale nelépe při vyšších teplotách, kdy fólie měkne.

Odstranění fólie - venku - teplota 29°C
Jde dobře dolů, nemusíte používat teplovzdušný fén.

Odstranění fólie - venku - teplota 8°C
Těžko jde dolů, trhá se. Je vhodné použit teplovzdušný fén a nahřát fólii.

Odstranění fólie - venku - obrovská zima
Těžko jde dolů, trhá se. Je vhodné automobil někde garážovat, alespoň na jeden den, než se zahřeje na teplotu okolí. Je vhodné použit teplovzdušný fén a nahřát fólii. V žádném případě nestrhávejte fólii v mraze, můžete si velmi lehce poškodit lak na karoserii.

Po odstranění fólie Vám z velkou pravděpodobností zůstane na povrchu podkladu lepidlo z fólie. To můžte odstranit použitím technického lihu, nebo jiným odstraňovačem. Vhodný je Deca Flash od firmy MA-FRA.

Upozornění na závěr:
Nad těmito radami se možná někdo pousměje a někomu to dost pomůže. Při odstraňování fólie se hlavně vyvarujte mrazu, kvůli už zmíněnému poškození laku.

LEPENÍ CLONÍTEK

Při lepení clonítka na sklo doporučujeme lepit metodou za mokra, při nepřesnostech pak jde clonítko odloupnout a poopravit. Clonítko sejměte z papíru a jeho lepivou stranu navlhčete vodou s JARem (na 0,5l 3 kapky JARU). K navlhčení je nejlepší použít rozprašovač, docílíte tak rovnoměrného navlhčení. Okno důkladně vyčistěte, nejlépe technickým lihem a také navlhčete. Při lepení clonítka na přední sklo pruh s něčí pomocí přiložte na sklo do požadované polohy, díky dostatečnému navlhčení lze se clonítkem na okně, ještě před uhlazením, manipulovat. Poté od prostředka pruhu začněte opatrně přihlazovat filcovou stěrkou (filcová stěrka se používá proto, aby nedošlo k poškrábání fólie) směrem do stran. Pečlivě dohlazujte vzniklé vlnky. Pak teprve začněte druhou stranu. Clonítka vždy stěrkujeme při namočené fólii, aby se povrch nasucho nepoškrábal. Toto platí jen když na samolepce není průhledná nebo papírová přenášecí fólie. Při uhlazování je postupně voda z rubu clonítka vytlačována. Při lepení na sklo s bočními lištami nyní začněte odřezávat boční a horní přesahy clonítka, ideální je nechat si 0,5-1cm přesah rezervu. Pak průběžně nadzvedávejte lišty lemující sklo a tuto přečnívající folii pod ně zasouvejte - na toto idálně poslouží plastová stěrka - a clonítko znovu uhlaďte. Nakonec nechte pár hodin zaschnout.

 

Kontaktní formulář

 

 

 

Kontakty

Informace o zboží technické dotazy

info@infernits.com  (kdykoli)
606 441 166  (po-čt 10:00-17:00, pá 10:00-15:00)
 

Objednávky, fakturace velkoobchod

shop@infernits.com (kdykoli)
721 030 682 (po-čt 10:00-17:00, pá 10:00-15:00)

 

mapa

František Vávra - Infernits.COM
Skály 36
386 01 Strakonice

IČ: 72259841  /aktuální výpis z Registru ekonomických subjektů/
DIČ: 8112121974  /aktuální výpis z Registru plátců DPH/

Bankovní účet: 1436555001 / 5500 (RB) /ověření zveřejněného bank. účtu/
PS: jako variabilní symbol u objednávek používáme číslo dané objednávky